logo
poslať životopis

TO NAJVÄČSIE SRDCE


     

MAJÚ TÍ NAJMENŠÍ

Presvedčte sa o tom ako sestra v najmodernejšom Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

     

STARAJTE SA O TÝCH


NAJCITLIVEJŠÍCH


PACIENTOV

Chcete zažiť ten pocit, keď sa dieťa usmeje?

Máme pre vás to pravé miesto. Práca sestričky je skôr poslanie. Neskutočná starostlivosť je u nás odmenená nielen vďačnosťou detí, ale vážime si ju aj my. Preto vám ponúkame špeciálne pracovné podmienky.

BENEFITY,


KTORÉ


SESTRIČKY


DOSTANÚ


LEN U NÁS

PRACUJTE


V NAJMODERNEJŠEJ


        

NEMOCNICI

NOVÉ BUDOVY SPÚŠŤAME DO PREVÁDZKY V ROKU 2020. NÁJDETE V NICH NAJNOVŠIE VYBAVENIE.

Pretože chápeme, že takáto náročná práca si vyžaduje len tie najlepšie podmienky.

Poslať životopis

Kontakt


V prípade záujmu stať sa hrdinkou, nás kontaktujte:

MuDr. Martin Záhorec Primár kardiologického oddelenia DKC zahorec@dkc-sr.sk 0907 279 838
alebo
Mgr. Jana Sedliaková Vedúca sestra DKC sedliakova@dkc-sr.sk 0903 818 381

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je potrebné pri zasielaní žiadostí o zamestnanie udeliť NÚSCH, a. s., súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na tento účel (ďalej len „súhlas“).

V prípade neposkytnutia súhlasu nebudú môcť byť údaje uchádzačov o zamestnanie ďalej spracúvané a budú zlikvidované. Uchádzač o zamestnanie má ako dotknutá osoba právo na prístup poskytnutých informácii, opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov v zmysle čl. 15-21 GDPR.